Innovia Curis | Cutting edge information, better decisions

header image doctor ipad - Innovia Curis

Alleen al in Nederland komen er jaarlijks tussen de tweehonderdvijftig en vierhonderd mensen te overlijden als gevolg van medicatiefouten. Innovia Curis streeft naar het vermijden van het aantal vermijdbare ongevallen in de zorg. Innovia Curis doet dit door het bedenken en realiseren van innovatieve zorgoplossingen voor de farmaceutische wereld.

Onze Missie

Innovia Curis streeft naar het reduceren van het aantal vermijdbare ongevallen in de zorg.
Zij doet dit door het bedenken en realiseren van innovatieve zorgoplossingen voor de farmaceutische wereld.

Onze Visie

Onze visie is dat duurzame prestatieverbetering wordt geleverd door gemotiveerde zorgprofessionals mensen die kennis hebben van organisatie- doelen en weten hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Wij scheppen kaders waarbinnen mensen maximaal kunnen bijdragen door

Onze Werkwijze

Het zorgsysteem werkt in Nederland op een ongekend hoog niveau (het beste in de wereld wordt gezegd) maar is daarmee concurrentiegevoelig (wet van de remmende voorsprong). De gezondheidszorg is daarom gebaat bij het voortdurend op zoek gaan naar verbeteringen waarbij