Onze Missie

header prik - innovia curis

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er in Nederland jaarlijks 250 tot 400 mensen komen te overlijden als gevolg van medicatiefouten. (Medisch Contact, 2007, P.J. Helmons c.s., pagina’s 548 – 550).

Opname, verblijf en ontslag uit het ziekenhuis brengt een risico op onbedoelde medicatieverandering met zich mee. Dat kan leiden tot een afname van de medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid wordt gedefinieerd als het minimaliseren van aan geneesmiddelen gerelateerde problemen, waarvan medicatiefouten een belangrijk onderdeel vormen. Medicatiefouten zijn fouten in het aanvragen, verwerken, afleveren, toedienen of monitoren van geneesmiddelen. In Nederland worden, afhankelijk van de definitie, foutenpercentages tussen de 3 en 10 procent gevonden, met jaarlijks 250 tot 400 fatale incidenten tot gevolg. Daarnaast lijdt een groot aantal patiënten aan blijvend letsel als gevolg van medicatiefouten.

De meest foutgevoelige stappen in het geneesmiddeldistributieproces zijn het voorschrijven en toedienen van medicatie. Medicatiefouten zijn over het algemeen niet het gevolg van opzettelijk nalatig handelen, maar van een of meerdere tekortkomingen in het proces.

Innovia Curis BV (verder Innovia Curis) is in 2013 opgericht en ontstaan uit een team van enthousiaste studenten en ervaren consultants die samenwerkten aan een concept om de (medicatie gerelateerde) patiëntveiligheid in zorginstellingen te verhogen.

Innovia Curis streeft naar het reduceren van het aantal vermijdbare ongevallen in de zorg.
Zij doet dit door het bedenken en realiseren van innovatieve zorgoplossingen voor de farmaceutische wereld.