Onze Werkwijze

header team - innovia curis

Het zorgsysteem werkt in Nederland op een ongekend hoog niveau (het beste in de wereld wordt gezegd) maar is daarmee concurrentiegevoelig (wet van de remmende voorsprong). De gezondheidszorg is daarom gebaat bij het voortdurend op zoek gaan naar verbeteringen waarbij de gebruikskosten zullen dalen.

Door de juiste wijze van implementeren van bruikbare ICT hulpmiddelen zal er een betere sociale onderlinge communicatie ontstaat tussen arts, verpleegkundige, apotheker en patiënt. Daarnaast krijgen zorgmanagers tijdig, volledig en juiste informatie uit deze professionele driehoek.

De oplossingen die Innovia Curis op de markt brengt, leveren hier een aantoonbare bijdrage aan. Doordat de oplossingen worden gerealiseerd in samenwerking met zogenaamde focusgroepen, samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, apothekers én managers uit ziekenhuizen, sluiten deze optimaal aan bij de gebruikersbehoefte van deze groepen én de context waarbinnen ze gebruikt worden wat de kans op adoptie verhoogt. Reeds bij de demo van de eerste alfaversies is gebleken dat er behoefte bestaat voor deze oplossingen.